colorwData["Title"] = "Projects"; }

این پروژه در میدان میرعماد قزوین با زیر بنای 73903 متر مربع با مساحت زمین 7100 متر مربع با 109 واحد تجاری و 48 واحد مسکونی و 74 واحد اداری و 4 واحد فرهنگی و ورزشی تقسیم شده است.

پروژه های ما انعکاس اشتیاق ما برای انجام درست کار هاست.

ما همواره در تلاش توسعه فنی و تحقق راه حل های بی نظیر معماری برای شما هستیم.