خدمات پارتوآ برای مجموعه کارخانجات پاک چوب

مجموعه کارخانجات پاک چوب

نام پروژه : مجموعه کارخانجات پاک چوب | خدمات: سازه های فولادی، اسکای لایت، نما شیشه ای اسپایدر، پله سازه ای | پلن محل اجرا: قزوین

پله و حفاظ های سازه ای

پله های واحد اداری مجموعه طی نشست های مکرر بین مشاورین مربوطه شرکت پارتوآ و کارفرما به صورت انحصاری پس از مدل سازی و ارائه دیتیل های گوناگون، مهندسی، تامین، تولید و اجرا گردید.

مهندسی و ساخت EPC

با توجه به نیاز به دید حداکثری و کاربری آن در محیط تصمیم گرفته شد تا نمای کرتین وال در قسمت نما اجرا شود. دید کامل، نور بسیار مناسب از مزیت های این سیستم می باشد همچنین برای زیبایی و تشدید این ویژگی ها اسکای لایت سقف نیز در واحد اداری کارخانه اجرا شد.

پروژه های بیشتر

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه