پروژه ها

مسئله اصلی، مدیریت هزینه است

به پشتوانه تجاربمان و دانشی که داریم به حل پروژهها کمی پردازیم.

Spider facade
درباره پارتوآ

ما پارتوآ هستیم

ساخت و اجرای یک معماری امروزی، علاوه بر تجربه به دانش امروزی هم احتیاج دارد. ما روی دانش تمرکز کردیم و نتایج خوبی گرفتیم.

partova project

اسپایدر، نرده و پله

اسپایدر

شفافیت بدون مزاحم

با روند اجرایی آشنا شوید
partova spider
پله

طراحی ساده، محصولی زیبا

انواع پله ها را ببینید

stair glass partova
نرده

ایده از شما، ساخت از ما

تضمین ایمنی برای شما
glass railing partova

همکاری ها

International Partners

همکاران بین المللی پارتوآ

تست آزمایش میدانی تونل باد با همکاری موسسه تحقیقاتی BRE انگلستان

نمای پوششی و کاربرد آن در ساختمان های امروزی

نمای پوششی (cladding systems) و کاربرد آن در ساختمان های امروزی

پوشش نما نوعی از پوسته ساختمان است که بر روی نما اولیه ساختمان قرار می گیرد. مصالح مختلفی به عنوان نما پوششی مورد استفاده ...