برای دسترسی حداکثر به نور طبیعی، پارتوآ همواره بهترین راه حل ها را برای اسکای لایت شما ارائه می دهد

اسکای لایت

هنگامی که صحبت از ساخت یک نمای شفاف در سازه معماری به میان باشد، پارتوآ بهترین راه برای تمامی انواع سقف های شیشه ای است. ما سابقه کسترده ای در خدماتی چون ارائه ایمنی و دوام در پروژه ها داریم. سازه های افقی در برابر لایه لایه شدن و نشت درزها ضمانت می شوند. توجه و هماهنگی اولیه ی سازه ساختمان به برف و بار رانش، بارزلزله و ... بسیار مهم است.ترکیب «استیل با مولین های شیشه ای» و یا «کابل و سازه استیل» می تواند راهکار مهندسی شده ای در این زمینه باشد.

حقایقی پیرامون اسکای لایت:

از چارچوب های فولاد و آلومینیوم در سیستم این سازه استفاده می شود. نصب مناسب اسکای لایت شیشه ای، از هدر رفت گرما جلوگیری می کند و روشنایی طبیعی وارد ساختمان می نماید. سقف شیشه ای سبب ایجاد گردش هوا و تهویه هوای ساختمان می شود و دیگر نیازی به استفاده از دستگاه تهویه هوا نیست.

شیشه های مورد استفاده در سازه شیشه ای به عوامل مختلفی بستگی دارد:

سطح پانل

  • شرایط تکیه گاه ها

شرایط تکیه گاه ها

فشار باد در سطح پانل طبق استاندارد part3 |S875-1987

استاندارد ها

استاندارد ها

ویدیو بررسی اسکای لایت

کارشناسان پارتوآ اینجا هستند تا به شما کمک کنند.