معماری جذاب

فریم لس

انتخاب شما از نورپردازی تأثیر زیادی در ظاهر کلی محل اقامت - چه در داخل و چه خارج - و همچنین میزان نور طبیعی که قادر به پر کردن فضا خواهد بود ، خواهد داشت.
اسکای لایت فریم لس به گونه ای طراحی شده که حداکثر مقدار نور را در یک فضا فراهم می کند. دارای حداقل قاب و فریم  هست ، بنابراین تمام آنچه می بینید ، شیشه ای سفاف و روشن است.

حقایقی پیرامون اسکای لایت فریم لس :

. نمای پیوسته
. تقویت نور طبیعی
. از نظر معماری جذاب

استاندارد ها

استاندارد ها

فیلم اموزش نصب و فیلم اموزش نصب و اجرا کرتین وال فریم لس

کارشناسان پارتوآ اینجا هستند تا به شما کمک کنند.