با ما در ارتباط باشید

برای رسیدن به بهترین راه حل پروژه هایتان با ما در تماس باشید

اطلاعات فروش - خدمات به کارفرما

پاسخگوی کلیه سئوالات شما در رابطه با خدمات و محصولاتمان هستیم.

کارشناسان ما آماده اند تا پس از مشاوره تخصصی، راهکاری اختصاصی متناسب با نیازهای کوچک و بزرگ پروژه شما فراهم آورند

0939 844 3505

رسیدگی 24 ساعته

021 22 26 10 16-7
028 33 29 27 70-3

داخلی 201 - مدیریت واحد

‌info@Partova.co

درخواست اطلاعات

اطلاعات فروش - خدمات به کارفرما

پاسخگوی کلیه سئوالات شما در رابطه با خدمات و محصولاتمان هستیم.

کارشناسان ما آماده اند تا پس از مشاوره تخصصی، راهکاری اختصاصی متناسب با نیازهای کوچک و بزرگ پروژه شما فراهم آورند

0939 844 3505

رسیدگی 24 ساعته

021 22 26 10 16-7
028 33 29 27 70-3

داخلی 201 - مدیریت واحد

‌info@Partova.co

درخواست اطلاعات

پشتیبانی کارفرمایان

فنی مهندسی

3 - 70 27 29 33 028 | مدیر طراحی - داخلی 208

پشتیبانی هنگام ساخت

0848 359 0937|3 - 70 27 29 33 028 | داخلی 400 - مدیر تولید و اجرا

پشتیبانی و به‌سازی هنگام و پس از ساخت

پاسخگوی تماس 24 ساعته 0847 359 0937

گزارش پیشرفت پروژه

ارسال درخواست به info@partova.co

پشتیبانی کارفرمایان

فنی مهندسی

3 - 70 27 29 33 028 | مدیر طراحی - داخلی 208

پشتیبانی هنگام ساخت

0848 359 0937|3 - 70 27 29 33 028 | داخلی 400 - مدیر تولید و اجرا

پشتیبانی و به‌سازی هنگام و پس از ساخت

پاسخگوی تماس 24 ساعته 0847 359 0937

گزارش پیشرفت پروژه

ارسال درخواست به info@partova.co

مراجعه مستقیم

دفتر فنی مهندسی فروش

دفتر قزوین: جاده قدیم تهران قزوین، نبش شهرک هفت سنگان | کد پستی: 3416684195 | تلفن: 3 - 70 27 29 33 028 |شنبه تا پنجشنبه 8 الی 18

دفتر تهران: بلوار میرداماد، خیابان فرجام، نبش مظفری، ساختمان ترمه | کدپستی: 1545714811 | تلفن:7- 16 10 26 22 021 |شنبه تا پنجشنبه 8 الی 18

بررسی روی نقشه

کارخانه

اتوبان تهران زنجان، خروجی دانشگاه بین المللی امام خمینی | کد پستی: 3415759781 | تلفن: 2-92 41 34 33 028

بررسی روی نقشه

دفتر عراق

بغداد، کرّادة الخارج، یم أسواق الوردة | تلفن: 76 97 261 751 00964 | شنبه تا پنجشنبه 8 - 18

بررسی روی نقشه