تقويت و افزايش مقاومت

تقویتی با فولاد

در سيستم مرتين وال تقوتي با فولاد براي داشتن ابعاد بزرگتري از شيشه هاي چند جداره براي تقويت و افزايش مقاومت در موليون و ترنزوم از قوطي ها و آي پي هاي فولادي استفاده ميشود و اندازه ي رخ قابل ديد پروفيل هاي كرتين وال تقويتي با فولاد در اندازه هاي 65 و 75 و 85 و 95 ميلي متر ميتواند باشد

حقایقی پیرامون تقویتی با فولاد :

استاندارد ها

استاندارد ها

کارشناسان پارتوآ اینجا هستند تا به شما کمک کنند.