خدمات پارتوآ برای مجتمع تجاری تفریحی هنزا

مجتمع تجاری تفریحی هنزا

نام پروژه : مجتمع تجاری تفریحی هنزا | خدمات: جان پناه شیشه ای ، پله | پلن محل اجرا: بزرگراه تهران- قزوین

مجتمع هنزا با هدف ارائه خدمات تجاری و تفریحی در شاهراه تهران قزوین ساخته شد. شرکت تولیدی مهندسی پارتوآ در این پروژه شاخص مسئول طراحی و اجرا پله‌های سازه ای برای وُید ها و فضای رستوران و هندریل ها بوده است.


پله سازه‌ای دو محور باکس

پله سازه‌ای دو محور باکس محیط کل وید برای ایجاد پله سازه‌ای حدودا 25 متر بود، شرکت پارتوآ با قبول محدودیت‌ها به دنبال راه حل های ویژه ای برای حل این مشکل برآمد، و در نهایت سیستم یکپارچه پله سازه ای را مطابق تحلیل های سازه ای و معماری مدرن طراحی کرد که بدون نیاز به ستون یا عضو نگهدارنده جانبی دیگری به صورت خود ایستا تمام بار های وارده را تحمل می کند.

کلیه تحلیل های سازه ای پله و نرده های دور وید توسط نرم افزار آباکوس و طراحی سه بعدی آن با نرم افزار تری دی مکس صورت گرفته است. کف پله های مورد استفاده در این پروژه، همگی از نوع لمینت سه لایه سازه ای با قابلیت تحمل بار 500 کیلو نیوتن بر متر مربع بوده است.

پروژه های بیشتر

 نمایشگاه اتومبیل تختی

نمایشگاه اتومبیل تختی

نمایش پروژه

کارخانه پاک چوب

کارخانه پاک چوب

نمایش پروژه

فروشگاه زنجیره ای پوشاک خجسته

فروشگاه زنجیره ای پوشاک خجسته

نمایش پروژه