خدمات پارتوآ برای مرکز خرید آتا

مرکز خرید آتا

نام پروژه : مرکز خرید آتا | خدمات: پله اوان، حفاظ، اسکای لایت قوسی، نرده شیشه ای ، اسپایدر فین گلس | پلن محل اجرا: اردبیل، سرعین

نمای شیشه ای

مهمترین چالش این طرح عرض کم این مجموعه نسبت به طول بسیا زیاد آن بود. به همین دلیل نمای اسپایدر فین گلس انتخاب شد. شیشه های بکار رفته در قسمت نما به صورت شیشه های ایمن لمینت ٨*٨ با کوت سان انرژی برای جلوگیری از هدر رفت انرژی می باشد. ابعاد پانل های شیشه ای در نما ٢*١٫٢ متر بوده و در قسمت فین ها برای جلوگیری از کمانش آن ها و افزایش ظرفیت باربری از ٣ لایه شیشه سکوریت ١٠ میل استفاده شد.

پله

در قسمت پله ها، از پله های پیش ساخته انحصاری شرکت اُوان مورد استفاده قرار گرفت. سیستم حفاظ شیشه ای بکار رفته در این مجتمع به صورت دفنی می باشد. کلیه زیرسازی های لازم برای اجرای این پروژه بزرگ توسط پارتوآ صورت پذیرفت.

پروژه های بیشتر

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه