خدمات پارتوآ برای مجتمع ورزشی تفریحی

مجتمع ورزشی تفریحی

نام پروژه : مجتمع ورزشی تفریحی | خدمات: نما شیشه‌ای، هندریل، نرده شیشه ای | پلن محل اجرا: عراق، بغداد

نرده شیشه‌ای

نرده های شیشه بکار رفته در داخل استخر این مجتمع با سه الترناتیو مختلف به کارفرما ارائه شد که شامل دو الترناتیو اسپیگات و یک الترناتیو اکسپوز می بود. چالش اصلی این پروژه استفاده از شیشه های نورد و خم با شعاع حداقل بود که پس از برگزاری جلسات متعدد با سرمایه گذار محترم الترناتیو نرده اکسپوز به همراه شیشه های خم انتخاب شد.

نمای شیشه ای

شیشه های بکار رفته شده در این مجتمع از نوع دیاموند براق سکوریت لمینت شده با ضخامت 8 میلی متر و PVB 1.52 میلی متر می باشد.

پروژه های بیشتر

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه