خدمات پارتوآ برای کرمان موتور نمایندگی ۳۰۰

کرمان موتور نمایندگی ۳۰۰

نام پروژه : کرمان موتور نمایندگی ۳۰۰ | خدمات: اسپایدر فین گلس، پارتیشن، نرده شیشه ای | پلن محل اجرا: تهران

نمای شیشه ای

نمای شیشه ای اسپایدر طراحی، تولید و اجرای نما های شیشه ای به همراه شیشه های کم گسیل با عملکرد حرارتی مطلوب و یراق آلات اسپایدر استیل سفارشی مطابق استاندارد های فنی و اجرایی ایران و همگام با گواهینامه بین المللی TUV NORD در دو حالت پایپی(لوله ای) و فین گلس بر اساس آنالیز های صوتی و روشنایی این پروژه با هدف کاهش خیرگی و صدا های مزاحم صورت پذیرفت.

نرده شیشه ای

در قسمت پله‌های این مجموعه به منظور تردد ایمن کاربران و ایجاد طرحی مدرن و مینیمال از سیستم یکپارچه حفاظ و نرده شیشه‌ای پارتوآ که توسط مهندسین محاسب این مجموعه طراحی و مدلسازی شدند، بهره برده شد.

پروژه های بیشتر

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه