خدمات پارتوآ برای ورزشگاه سازمان شهرداری

ورزشگاه سازمان شهرداری

نام پروژه : ورزشگاه سازمان شهرداری | خدمات: جان پناه شیشه ای ، پله پیش ساخته | پلن محل اجرا: قزوین

شرکت تولیدی مهندسی پارتوآ مطابق استانداردهای بین المللی ایمنی را برای سالن ورزشی شهرداری قزوین فراهم آورده. دراین پروژه سیستم جانپناه شیشه ای پارتوآ راه حلی مناسب را در جهت دید شفاف تماشاچیان فراهم کرد.


نرده شیشه ای اکسپوز روکار

نرده شیشه ای اکسپوز پاسخ مناسبی به نیاز کارفرما بود .این چالش مستلزم راه حلی جهت بهترین دید و کمترین فاصله برای تماشاچیان داشت.نقطه تمایز این محصول با سایرین استفاده از سرفصل رنگبندی روکش پایه های مربوطه به صورت آنالیز است.

پله پیش ساخته حول یک محور

مهمترین مزیت پله های حول یک محور اشغال فضای کم میباشد که در این فضا از متریال استنلس استیل با کف پله شیشه لمینت استفاده شده است.

پروژه های بیشتر

 نمایشگاه اتومبیل تختی

نمایشگاه اتومبیل تختی

نمایش پروژه

کارخانه پاک چوب

کارخانه پاک چوب

نمایش پروژه

فروشگاه زنجیره ای پوشاک خجسته

فروشگاه زنجیره ای پوشاک خجسته

نمایش پروژه