خدمات پارتوآ برای ورزشگاه سازمان شهرداری

ورزشگاه سازمان شهرداری

نام پروژه : ورزشگاه سازمان شهرداری | خدمات: نرده شیشه ای ، پله پیش ساخته | پلن محل اجرا: قزوین

نرده شیشه ای اکسپوز روکار

نرده شیشه ای اکسپوز پاسخ مناسبی به نیاز کارفرما بود .این چالش مستلزم راه حلی جهت بهترین دید و کمترین فاصله برای تماشاچیان داشت.نقطه تمایز این محصول با سایرین استفاده از سرفصل رنگبندی روکش پایه های مربوطه به صورت آنالیز است.

پله پیش ساخته حول یک محور

مهمترین مزیت پله های حول یک محور اشغال فضای کم میباشد که در این فضا از متریال استنلس استیل با کف پله شیشه لمینت استفاده شده است.

پروژه های بیشتر

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه