خدمات پارتوآ برای بازار روز الهیه

بازار روز الهیه

نام پروژه : بازار روز الهیه | خدمات: ساختمان پیش ساخته، نما شیشه ای اسپایدر | پلن محل اجرا: قزوین

ساختمان پیش ساخته

تمامی مراحل مهندسی، تأمین مواد اولیه و ساخت این پروژه به طور کامل از قبیل گود‌برداری، تأسیسات، آسفالت و دیواره‌ها و ... ، توسط نیروهای کارآمد و متخصص شرکت پارتوآ اجرا و به مرحله بهره برداری رسانیده شده است.

نمای شیشه‌ای اسپایدر

اجرای نمای شیشه ای اسپایدر به حالت پایپی برای تمامی غرفه ها طراحی، تولید و اجرا شد. شیشه های لمینیت و یراق آلات استیل سفارشی در این پروژه مورد استفاده قرار گرفت و همچنین آنالیزهای سرمایشی - گرمایشی و روشنایی منطبق با کاربری سازه صورت پذیرفت.

پروژه های بیشتر

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه