خدمات پارتوآ برای مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

نام پروژه : مجتمع مسکونی | خدمات: پله، نرده شیشه ای | پلن محل اجرا: قزوین

پله اوان

این پله با توجه به فضای موجود و البته با تاثیر از سلیقه کارفرما،طراحی سپس در کارخانه ساخته و در محل نصب و اجرا شده است. اوان دارای 3 تنوع رنگی شامل طلایی، ابریشمی و میرور می باشد که با توجه به فضا انتخاب خواهد شد، در طراحی این پله استفاده از رنگ طلایی در دکوراسیون داخلی این منزل شکوه و زیبایی پله اوان را دو چندان کرده است.

نرده استینلس استیل

چالش بعدی انتخاب نوع نقشه اجرایی بود که فضای موجود ما را بر آن داشت تا از فرم منحنی استفاده کنیم. نرده ها قابلیت تولید و اجرا با شیشه، چوب و استینلس استیل را دارند، در این پروژه ما برای ایجاد هارمونی بیشتر از حفاظ استینلس استیل طلایی استفاده کردیم.

پروژه های بیشتر

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه