خدمات پارتوآ برای مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

نام پروژه : مجتمع مسکونی | خدمات: پله، جان پناه شیشه ای | پلن محل اجرا: قزوین

زیبایی برای هر فردی در منزل از الویت های طراحی داخلی می باشد، از این رو پله اوان پیشنهاد پارتوآست. این پله از تلفیق هنر معماری مدرن و کلاسیک ایتالیایی و استانداردهای جهانی خلق شده و در شرکت تولیدی مهندسی پارتوآ به مرحله تولید و اجرا رسیده است.


پله اوان

این پله با توجه به فضای موجود و البته با تاثیر از سلیقه کارفرما،طراحی سپس در کارخانه ساخته و در محل نصب و اجرا شده است. اوان دارای 3 تنوع رنگی شامل طلایی، ابریشمی و میرور می باشد که با توجه به فضا انتخاب خواهد شد، در طراحی این پله استفاده از رنگ طلایی در دکوراسیون داخلی این منزل شکوه و زیبایی پله اوان را دو چندان کرده است.

نرده استینلس استیل

چالش بعدی انتخاب نوع نقشه اجرایی بود که فضای موجود ما را بر آن داشت تا از فرم منحنی استفاده کنیم. نرده ها قابلیت تولید و اجرا با شیشه، چوب و استینلس استیل را دارند، در این پروژه ما برای ایجاد هارمونی بیشتر از حفاظ استینلس استیل طلایی استفاده کردیم.

پروژه های بیشتر

 نمایشگاه اتومبیل تختی

نمایشگاه اتومبیل تختی

نمایش پروژه

کارخانه پاک چوب

کارخانه پاک چوب

نمایش پروژه

فروشگاه زنجیره ای پوشاک خجسته

فروشگاه زنجیره ای پوشاک خجسته

نمایش پروژه