خدمات پارتوآ برای مجتمع رفاهی تجاری

مجتمع رفاهی تجاری

نام پروژه : مجتمع رفاهی تجاری | خدمات: ساختمان پیش ساخته | پلن محل اجرا: اتوبان تهران - رشت

پروژه مجتمع رفاهی تجاری که با همکاری شهرداری و میادین، به سفارش سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی در سال 1398 اقدام به طراحی، تولید و اجرا گردیده است. محل این پروژه در بزرگراه اتوبان تهران - رشت (شهرک دانش) واقع شده و شرکت تولیدی مهندسی پارتوآ صفر تا صد این پروژه را از مهندسی،تأمین مواد اولیه و ساخت را در دست داشته ایم.


ساختمان پیش ساخته

در طی جلسات متعددی که بین مهندسین و طراحان پارتوآ و مسئولین شورای شهر، شهرداری، سازمان مشاغل شهری و ... داشتند به نتایجی چون رسیدن به عملکرد واقعی در بستر اقلیم محیطی از لحاظ چالش‌های باربری، شرایط تأمین و نگهداری، هزینه‌ها و وجود سردخانه در سایت حاصل شد. تیم فنی مهندسی طراحی ما با شرایط خاص پروژه در 3 آلترناتیو کار را ارائه کردند.

ساختمان پیش‌ساخته فوق در حالی به مرحله اجرا رسید که تمامی فرآیندهای تجاری سازی در آن لحاظ شد و به طور کلی نیازهای کارفرمایان را مرتفع ساخت.

پروژه های بیشتر

 نمایشگاه اتومبیل تختی

نمایشگاه اتومبیل تختی

نمایش پروژه

کارخانه پاک چوب

کارخانه پاک چوب

نمایش پروژه

فروشگاه زنجیره ای پوشاک خجسته

فروشگاه زنجیره ای پوشاک خجسته

نمایش پروژه