خدمات پارتوآ برای اداره ثبت اسناد

اداره ثبت اسناد

نام پروژه : اداره ثبت اسناد | خدمات: نمای شیشه ای | پلن محل اجرا: تهران

کارفرمای پروژه به دنبال محیطی آرام برای افزایش بازدهی کارمندان مجموعه به کمک کاهش صدای وارده به ساختمان و ایجاد یک عایق صوتی بود پارتوا به همراه کارفرما و پیمانکار برای ارائه بهینه ترین راه حل جلسه های ترتیب دادند. در این نشست طرح و ایده های مختلفی مطرح شد و ابهامات ذهنی کارفرما با نمایش تصاویر پروژه های مشابه اجرا شده توسط پارتوا و تحلیل و آنالیز شاخص ها و المان های موثر در هر راه حل مرتفع شد و نهایتا متخصصین پروژه با حداکثر حساسیت های دانش طراحی و مهندسی به راه حل دو پوسته کردن نما به کمک نمای شیشه ای اسپایدری با سیستم پایپی رسیدند.


نمای شیشه ای یا نمای اسپایدر مانند محافظ دیواری است که با وجود ظاهری زیبا جداکننده محیط داخل از خارج است. برای ساخت این نمای شیشه ای از یراق الات اسپایدری استفاه می شود. در نمای شیشه ای شفافیت نمای ساختمان بیشتر شده و می توان از انواع شیشه های رنگی جدید برای جذابیت بیشتر ساختمان استفاده نمود. در نمای ساختمان یراق الات اسپایدری بقدری سنجیده طراحی شده است که در نمای ظاهری ساختمان به زیبایی آن می افزاید. در نمای شیشه ای ظرافت نگهدارنده های شیشه بقدری محکم می باشد که در صورت صحنه هایی چون زلزله دارای مقاومت بالایی است. برای انواع نمای شیشه ای می توان نمای اسپایدری را نام برد که به صورت کامل در زیر توضیح داده شده نمای شیشه ای اسپایدر نبا سیستم پاسپی نه تنها موجب کاهش آلودگی صوتی خیابان های پرازدحام مجاور و عایق سازی صدا میشد بلکه بلکه به کمک ایجاد یک محفظه خالی بین دو پوسته نوعی عایق حرارتی ایجاد میکرد که طبق محاسبات آماری میتوانست تا 34% در مصرف انرژی صرف جویی کند همچنین این نمای خاص با ایجاد رفلکشن و شفافیت حداکثری باعث حفظ هویت معماری سازمانی بنا نیز میشد . یک بحران میتواند یک سکوی پرتاب برای هر شخص یا جامعه اطرافش باشد به کمک ایماژ یک استراتژی دقیق و موثر میتوان هر بحران را به فرصتهایی برای پیشرفت تبدیل کرد

به کمک نرم افزار هایی از جمله abacus مباحث آنالیز لرزشی .تحمل بار و حرارتی برودتی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از چالش های ایجاد شده در مبحث تحلیل ارتفاع نمای ساختمان بود که با در نظر گرفتن پانل هایی به ابعاد 2*2 و شیشه های 6*6 و UPVB 1.52mm محاسبه و طراحی شدند دیگر چالش موجود پیش بینی شکل گیری شبنم روی شیشه ها بود که به سختی نظافت شیشه ها در ارتفاع بالا و حفظ شفافیت پارتوا پس از پایان فرآیند تولید با پوشاندن سطح پانل های شیشه با مواد نانو خاصیت آبگریزی را به نمای شیشه ای اضافع کردند...

پروژه های بیشتر

 نمایشگاه اتومبیل تختی

نمایشگاه اتومبیل تختی

نمایش پروژه

کارخانه پاک چوب

کارخانه پاک چوب

نمایش پروژه

فروشگاه زنجیره ای پوشاک خجسته

فروشگاه زنجیره ای پوشاک خجسته

نمایش پروژه