خدمات پارتوآ برای کانون وکلای دادگستری تهران

کانون وکلای دادگستری تهران

نام پروژه : کانون وکلای دادگستری تهران | خدمات: جان پناه کابلی ، نما GFRC | پلن محل اجرا: تهران

نوع سیستم بکار برده شده در پروژه جان پناه کابلی استینلس استیل که ترکیبی از مقاطع پروفیل های فولادی و سیم بکسل های استیل به همراه فیکسچرهای مهار کننده است . این نوع سیم بکسل ها گارد های امنیتی در راه پله های شما ایجاد خواهد کرد . در اجرای این مدل از جان پناه ها به تجربه بالا و دقت فراوان مجری نیاز است. ایمنی جان پناه های کابلی چندین برابر مدل های دیگر جان پناه می باشد زیرا کابل های استفاده شده در ساخت این نوع نرده خاصیت کششی و جذب ضربه را دارند . در نتیجه خطر آسیب جسمی افراد در زمان تردد تا حد امکان کاهش یافته و تمام استانداردهای مقررات ملی صنعت ساختمان و آتش نشانی را پوشش می دهد .

زیبایی منحصر به فرد ، ابعاد بسیار بزرگ ، دید کامل نتظره بدون مزاحمت در این پروژه به ارمغان گذاشته شد که شکل پذیری و پوشش تزئینی نمای خارجی با استفاده از فناوری روز با اجرای سریع و آسان و دقت بالا توسط پارتوآ صورت گرفته شد.

نوع سیستم بکار برده شده در پروژه جان پناه کابلی استینلس استیل که ترکیبی از مقاطع پروفیل های فولادی و سیم بکسل های استیل به همراه فیکسچرهای مهار کننده است . این نوع سیم بکسل ها گارد های امنیتی در راه پله های شما ایجاد خواهد کرد .

در اجرای این مدل از جان پناه ها به تجربه بالا و دقت فراوان مجری نیاز است. ایمنی جان پناه های کابلی چندین برابر مدل های دیگر جان پناه می باشد زیرا کابل های استفاده شده در ساخت این نوع نرده خاصیت کششی و جذب ضربه را دارند . در نتیجه خطر آسیب جسمی افراد در زمان تردد تا حد امکان کاهش یافته و تمام استانداردهای مقررات ملی صنعت ساختمان و آتش نشانی را پوشش می دهد .

پروژه های بیشتر

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه