بررسی نمای شیشه ای سالن بریج واتر

سه شنبه 02 اسفند 1401

سالن بریج واتر، منچستر، انگلستان

شرکت طراح: RHWL

مهندس سازه برای دیوار شیشه ای: W.S Atkins

شرکت پیمانکار: SMG Europe

معرفی سالن بریج واتر

تالار بریج واتر شهر منچستر یک سالن کنسرت بزرگ است که در سال 1996 ساخته شد. سازه اصلی این ساختمان از نوع بتن آرمه و سقف سالن اجتماعات آن از نوع دولایه با پوسته بیرونی فولادی ضد زنگ  می باشد. شكل تالار از نوع vineyard terrace  است که خواص اكوستيكي خوبي براي برگزاري كنسرت دارد.

ورودی سالن تاتر سالن بریج واتر و سالن کنسرت با دیوار های شیشه ای بزرگی محاط شده است. ابعاد صفحات شیشه 2.5*1.5 متر است که به وسیله میله های استیل ضد زنگ به قطر 12 میلی متر به سقف متصل می شوند. ترکیب و آرایش صفحات شیشه به نحوی است که امکان جابجایی اندکی برای هر صفحه فراهم می آورد. این امر باعث می شود که از امکان گستیختگی چندین شیشه باهم بر اثر تخریب پیشرونده جلوگیری بعمل آید.

 

مشخصات خرپای بکار رفته در سازه 

خرپا های ویرندل که بصورت افقی به فاصله هر 2.5 متر در طول هر یک از دهانه ها قرار گرفته است، برای مقابله با بار های باد طراحی شده است. این خرپا ها که در دهانه ها 6 متری به ستون های بتن آرمه از طریق صفحات تخت فولادی، متصل شده اند، دارای یکسری میله های فولاد نرمه به فاصله هر 200 میلی متر است.

بررسی عملکرد سازه نگهدارنده نمای شیشه

برای مقابله با کمانش و شکم دادن خرپا ها تحت بار شیشه و بار معکوس باد، یکسری اعضا عمودی ثانوی خرپاهای ویرندل را نگه داشته است. این میله ها از سقف آویزان هستند و بصورت پیش کشیده شده به همراه تعدادی  فنر برای مقابله با بار ها در شرایط مختلف بارگذاری، به دال بتنی کف طبقه اول متصل شده اند. بنابراین هنگامی که بار برف در سقف وجود دارد، میله های پیش تنیده شل نمی شوند و در شرایطی که سالن پر از جمعیت می شود بیش از اندازه کشیده نمی شود در نتیجه کف بتنی طره ای خیز (خم شدن اعضا سازه ای در وسط دهانه) داده و سقف به پایین کشیده می شود.

اگرچه در ابتدا نگرانی در رابطه با خیز سقف بود، اما پس از اجرا، تنها خیزی در حدود 3 میلی متر برای سقف مشاهده شد. هر یک از اتصالات میله ها شکل پذیری مناسبی دارند.  با توجه به انعطاف پذیری مفاصل تکیه گاهی میله ها این مورد مورد قبول واقع شد و هیچ بند یا شرط اضافی مورد نیاز نیست. بعلاوه چون پنل های شیشه بطور مستقیم توسط اتصالات میله ای پشتیبانی می شوند در بدترین شرایط وزن پنل بر روی اتصالات خواهد بود و بارها به خوبی در محدوده ظرفیت خواهند ماند. از لحاظ کلی تغییر مکان ها جزئی خواهند بود.

طراحی و اجرا نمای شیشه

طراحی خیز شیشه ها با استفاده از نرم افزار به نحوی صورت پذیرفت که مقدار آن از 100/طول دهانه بیشتر نشود. تاب آوری در جهت عمودی توسط تجهیزات تعدیل در اتصالات میله ها در نظر گرفته شد. این تجهیزات در انتهای مفاصل خرپا ها در جاییکه به ستون ها متصل می شوند، نیز فراهم گردید.

قبل از اتصال اسپایدر میله ها به شیشه، ابتدا خرپا های ویرندل تراز و نصب می شوند. در زمان نصب اتصالات اسپایدر اجرای سقف ها و روکش فلزی خرپا ها انجام شده است. سپس قبل از نصب شیشه، محل تکیه گاه معلق، تراز و صاف شد. پیش از نصب سیلیکون و عملیات درز بندی لازم است که اتصالات میله دوباره تنظیم شوند تا مفاصل شیشه ها در حالت تراز قرار گیرند.