تجهیزات نگهدارنده شیشه در نمای اسپایدر (قسمت اول)

سه شنبه 02 اسفند 1401

تجهیزات نگهدارنده شیشه در نمای اسپایدر

شیشه های مورد استفاده در نما های اسپایدر می توانند از طریق جوش گوشه مستقیماً به المان های نگهدارنده متصل شوند اما معمولاً پنل های شیشه ای از طریق تجهیزاتی به این المان ها متصل می شوند که به آن ها تجهیزات نگهدارنده شیشه ها گفته می شوند. این تجهیزات به صورت یک سطح بین پانل های شیشه ای و اعضای سازه ای نگهدارنده قرار گرفته اند. تجهیزات برای شیشه ها امکان جابجایی نسبی را فراهم آورده و از دو طرف به شیشه و اعضای سازه ای اتصال پیدا می کنند. این تجهیزات می توانند به شکل های گوناگونی باشند ولی متداول ترین آنها عبارت اند از:

  • براکت های گوشه
  • اسپایدر ها
  • براکت های نقطه ای
  • کلمپ ها

 

براکت های گوشه

اتصالات براکت نقطه ای

وظیفه اصلی تجهیزات نگهدارنده شیشه انتقال بار های وارده به پانل های شیشه ای (باد، برف و...) و وزن شیشه به سازه نگهدارنده است. همچنین این تجهیزات باید در برابر لنگر های ایجاد شده و نیرو های داخلی به وجو آمده به خاطر انبساط حرارتی یا عوامل دیگر مقاومت داشته باشند.

در مشخصات طراحی براکت های گوشه، اسپایدر ها و اتصالات نقطه ای نقاط مشترک زیادی وجود دارد. به طور کلی وزن شیشه های قائم، افقی یا شیب دارتوسط یکی از اتصالات که در بالا یا پایین گوشه های پنل ها وجود دارد، نگه داشته می شود. برای ایجاد امکان جابجایی در اتصالات پیچ ها در قسمتی که به اعضای نگهدارنده متصل شده اند، سوراخ ها باید به صورت افقی شیار دار باشند. در سوراخ های ایجاد شده برای پانل های شیشه ای، سوراخ های روبه روی هم قدری بزرگ تر ایجاد می شوند تا امکان  جابجایی در دو جهت برای پانل شیشه فراهم شود. اندازه شیار ها و سوراخ های موجود در اتصالات و صفحات شیشه باید بر طبق محاسبات سازه ای، رواداری و میزان  مجاز جابجایی حرارتی باشد. در صورت لزوم، شرایط برای جابجایی درون صفحه ای سازه های تکیه گاهی به خاطر نوسانات باد یا تاثیرات دیگر در نظر گرفته شود.

 

شرایط جابجایی در تجهیزات نگه دارنده شیشه در نماهای شیشه ای

براکت های زاویه دار، اسپایدر و اتصالات نقطه ای باید برای مقاومت در برابر لنگر های ناشی از خیز پانل های شیشه ای یا اعضای تکیه گاهی طراحی شوند. اما همانطور که توضیح داده شد اتصالات بولت معمولا به نحوی طراحی می شوند که نسبت به براکت های نگهدارنده چرخش داشته باشتند. واشر های شکل پذیر در اتصالات نگهدارنده برای بهبود ظرفیت باربری آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

نمونه ای از اتصالات کلمپ

تلورانس سازه های تکیه گاهی معمولا به وسیله تنظیم مکان تکیه گاه های شیشه ای که به طور نسبی به سازه متصل شده اند، همساز می شود. میزان تلورانس محل های اتصال تجهیزات به شیشه در اندازه 5 میلیمتر مرسوم هست. همچنین میزان تلورانس شیشه ها در سایر قسمت ها حداکثر 2 میلی متر باید باشد.

شناخت نحوه عملکرد تجهیزات شیشه در برابر بار های محیطی و ذاتی سیستم باعث انتخاب درست در بکار بردن این تجهیزات و در نتیجه بهبود و بهینه تر شدن عملکرد سیستم می شود. در قسمت دوم تجهیزات نگهدارنده شیشه در نمای اسپایدر در رابطه با انواع تجهیزات شیشه و کارکرد آن ها مطالبی گفته می شود.