تجهیزات نگهدارنده شیشه ها در نمای اسپایدر (قسمت سوم)

سه شنبه 02 اسفند 1401

تجهیزات نگهدارنده شیشه ها در نمای اسپایدر 

همانطور که در قسمت های قبل گفته شد، تجهیزات نگهدارنده در سیستم اسپایدر به چهار دسته کلی، براکت های گوشه، اسپایدر، براکت های نقطه ای و تجهیزات کلمپ تقسیم بندی شده اند. در این قسمت به بررسی  براکت های نقطه ای و اتصالات کلمپ می پردازیم و در رابطه با ساختار آن ها مطالبی را ارائه می کنیم:

تجهیزات نگهدارنده شیشه ها در نمای اسپایدر (قسمت دوم)

 

براکت های نقطه ای:

براکت های نقطه ای گونه ای از طبقه بندی اسپایدر ها هستند. آن ها معمولا ً به گیره هایی که بر روی کانکتور ها یا تجهیزات نگهدارنده هستند، متصل می شوند. تفاوت اصلی بین براکت های نقطه ای و اسپایدر های دوتایی این است که جزئیات اتصال در براکت ها به صورت کشویی می باشند. این نوع ترکیب بندی میزان رواداری در محل اعضای نگه دارنده  را بهبود می بخشد و همچنین باعث ایجاد دوران در یک جهت می شود.

 

اتصالات نگه دارنده شیشه ها در نمای اسپایدر می توانند به نحوی طراحی شوند که حول پین ها دوران داشته  باشند بنابراین این دوران می تواند باعث ایجاد شکل پذیری در پانل های شیشه ای و اعضای نگهدارنده آن ها شود. قابل ذکر است که واشر های شکل پذیر، اعضای نگهدارنده شیشه ها و سایر تجهیزات  برای تامین شکل پذیری سیستم در برابر بار های جانبی مانند بار باد یا زلزله نیازمند دوران، حداقل در یک جهت هستند

 

یک نوع از اتصالات براکت های نقطه ای در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که قابل ملاحظه است، پین ها به گیره ها به وسیله یک جفت اعضای مخروطی شکل که به قسمت مرکزی پین ها در هرطرف گیره پیچ شدند، اتصال پیدا کرده اند. میله های تکی در هر طرف گیره به عنوان یک پین عمل می کنند، بنابراین این دو در امتداد این محور تراز شده اند.. پیچ های ثابت پانل های شیشه ای را می توان در امتداد پین ها با استفاده از جزئیات انتهایی کشویی تنظیم کرد، در حالیکه موقعیت محور پین ها به صورت عمودی و افقی  با استفاده از شیار ها و سوراخ های بزرگ شده در گیره ها تنظیم می شوند.

 

اتصالات کلمپ

اتصالات کلمپ که به  آن ها سیستم گیره صفحه نیز گفته می شود، صفحات و پانل های شیشه را از قسمت لبه های آن نگه می دارند. در این سیستم به خاطر نحوه نگهداری شیشه ها، در آن ها سوراخی ایجاد نمی شود. به همین دلیل در سیستم های معماری شفافی که از شیشه های چند جداره استفاده می کنند بسیار مناسب است. اتصالات کلمپ شیشه ها را از طریق نیروی اصطکاکی نگه می دارند به همین دلیل هیچگونه عملکرد غشایی (بر خلاف اتصالات نقطه ای) غشایی به وجود نمی آید.

 

صفحات کلمپ در هر دو طرف وجه داخلی و خارجی شیشه قرار می گیرند و به وسیله پیچ ها به هم متصل می شوند. همانطور که در شکل زیر قابل ملاحظه است، تجهیزات کلمپ در شکل ها و قالب های مختلفی عرضه می شوند. معمولا یک ماده رابط مناسب بین صفحه کلمپ و شیشه قرار می گیرد. این مصالح معمولاً از جنس آلومینیوم خالص یا الیاف مسلح شده پلاستیکی می باشند تا علاوه بر ارائه یک سطح کاملاً صاف بین شیشه و کلمپ، اصطکاک مناسبی برای این تجهیزات فراهم آورد.

 

تجهیزات کلمپ معمولا برای سیستم های فین گلس و خرپای کابلی مورد استفاده قرار می گیرند. در سیستم های که از کابل های کششی استفاده می شود، به خاطر وجود محل های عبور کابل در این قطعات، کابل ها به راحتی از داخل این تجهیزات عبور کرده و مانع  ایجاد تغییر شکل های خارج از صفحه به خاطر بار باد می شوند. در این حالت بار ها از طریق کلمپ ها به کابل ها منتقل شده و کابل ها نیرو ها را به اعضای تکیه گاهی منتقل می کنند.

نتیجه گیری

قطعات و تجهیزات نگه دارنده شیشه ها در سیستم های اسپایدر با توجه به توسعه این سیستم ها و نیاز آن ها متناسب با این تغییرات، روز به روز در حال تکامل و پیشرفت است. هر یک از تجهیزات نگه دارنده باید متناسب با سیستم اسپایدر خاصی مورد استفاده قرار بگیرد. شناخت هر یک از این تجهیزات، عملکرد و نحوه استفاده از آن ها می تواند در بهبود عملکرد سیستم های شیشه ای اسپایدر نقش حیاتی را ایفا می کند.