تجهیزات نگهدارنده شیشه ها در نمای اسپایدر (قسمت دوم)

سه شنبه 02 اسفند 1401

تجهیزات نگهدارنده شیشه در نمای اسپایدر

همانطور که در قسمت قبل گفته شد، تجهیزات نگهدارنده در سیستم اسپایدر به چهار دسته کلی، براکت های گوشه، اسپایدر، براکت های نقطه ای و تجهیزات کلمپ تقسیم بندی شده اند. در این قسمت به بررسی دو نوع از این تجهیزات می پردازیم و در رابطه با ساختار آن ها مطالبی را ارائه می کنیم:

تجهیزات نگهدارنده شیشه ها در نمای اسپایدر (قسمت اول)
 

براکت های گوشه

براکت های گوشه یا نود درجه یکی از ساده ترین اتصالات تجهیزات اسپایدر هستند. این براکت ها می توانند به صورت مستقیم به سازه نگه دارنده جوش خورده شوند یا توسط پیچ به صفحات فین اتصال پیدا کنند. فایده استفاده از براکت های از نوع پیچی این است که تنظیم کردن فاصله بین گیره ها و براکت توسط واشر ها یا اسپیسر ها در هرسه جهت براحتی صورت می گیرد.

برای ایجاد کاهش  فاصله بین گیره و براکت و امکان قابلیت تنظیم فاصله دلخواه، آرایش و تعداد پیچ ها می تواند متغیر باشد. اگر نحوه ترکیب بندی به نحوی باشد که براکت های گوشه از طریق پیچ ها به گیره ها با آرایش اسمی به هم متصل شده باشند، آنگاه جابجایی فقط در یک جهت صورت می گیرد.

برای جلوگیری از لغزش، براکت های گوشه باید آنها به وسیله پیچ های گیردار اصطکاکی پر مقاومت به فین ها یا گیره ها متصل شوند. گیره ها در انواع سیستم های نگهدارنده شیشه ها مورد استفاده قرار می گیرند و به دلیل انعطاف داشتن حول محور ضعیف خود به آن ها صفحات فنری نیز می گویند. باید توجه کرد که اگر این میزان از  شکل پذیری مورد استفاده قرار گیرد ظرفیت خمشی، بابری و جابجایی الاستیک تجهیزات سیستم و پانل های شیشه ای افزایش پیدا می کند.

 

اسپایدر

اسپایدرز اتصالاتی هستند که از یک، دو ، سه یا چهار بازو به همراه قسمت مرکزی تشکیل شده اند. ابعاد محصولات بسته به میزان بار باد و فشاری که قرار است تحمل کنند، متفاوت استصفحات شیشه ای به انتهای این بازو ها متصل می شوند و قسمت مرکزی به عضو سازه ای یا کانکتور متصل می شود. اسپایدر ها معمولاً از طریق پروفیلی (ورق)، ماشینی یا ریختگری بدست می آیند. هر یک از بازو های اسپایدر ها می توانند به صورت جفت ( H شکل) یا تک ( X شکل) در یک پانل شیشه ای قرارگیرند.

اسپایدر تک ( X شکل) :

این نوع اسپایدر از طریق پیچ یا چوش به کانکتور متصل می شوند. تنظیم فاصله اسپایدر با نگهدارنده که به صورت موازی با پانل شیشه قرار گرفته است، از طریق اتصالات کشویی یا خطی صورت می پذیرد. واشر ها و اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین کانکتور و اسپایدر مورد استفاده قرار می گیرند. اسپایدرها در موقعیت باید حاوی مقداری فشرده ساز باشد تا به منظور همساز کردن و تنظیم تلورانس ها افزایش و یا کاهش مورد استفاده قرار گیرد.

اسپایدر جفت ( H شکل) :

این نوع اسپایدر از طریق گیره یا صفحات فین به کانکتور و اعضای نگهدارنده متصل می شوند. یکی از مزیت های این نوع اسپایدر این است که فاصله بین پانل شیشه و نگهدارنده را بیشتر کرده و همچنین به خاطر نحوه اتصال به کانکتور مقاومت برشی بیشتری نسبت به اسپایدر تکی فراهم می کند. واشر ها بین صفحات فین و قسمت مرکزی قرار گرفته اند و باعث ایجاد فاصله عمودی بیشتری نسبت به اسپایدر تکی می شوند.