تماس با ما

Manufacturing

and engineering

company

اطلاعات فروش

پاسخگوی کلیه سئوالات شما در رابطه با خدمات و محصولاتمان هستیم.

کارشناسان ما آماده اند تا پس از مشاوره تخصصی، راهکاری اختصاصی متناسب با نیازهای کوچک و بزرگ پروژه شما فراهم آورند.

contact partova

٣٥٠٥ ٨٤٤ ٠٩٣٩

پاسخگوی ۲۴ ساعته

contact partova

٣ - ٧٠ ٢٧ ٢٩ ٣٣ ٠٢٨

داخلی ۲۰۱ - مدیر فروش

mail partova

sale@partova.co

درخواست اطلاعات

پشتیبانی کارفرمایان
design partova

طراحی مهندسی

٣ - ٧٠ ٢٧ ٢٩ ٣٣ ٠٢٨ | داخلی ٢٠٣ - مدیر طراحی

support partova

پشتیبانی هنگام ساخت

٣ - ٧٠ ٢٧ ٢٩ ٣٣ ٠٢٨ | داخلی ۴٠٠ - مدیر اجرائیات

24h support partova

بهسازی پس از ساخت

پاسخگوی تماس ٢٤ ساعته ٠٨٤٧ ٣٥٩ ٠٩٣٧

reports partova

گزارش روند پروژه

ارسال درخواست به درگاه الکترونیک partova@support.co

توسعه همکاری

اعطای نمایندگی

آگاهی از شرایط و تکمیل فرم نمایندگی

استخدام

جستجوی مشاغل و تکمیل فرم استخدام

مراجعه مستقیم
partova company address

دفتر فروش

جاده قدیم تهران - قزوین، ورودی شهرک هفت سنگان
کدپستی: ٣٤١٦٦٨٤١٩٥ | شنبه تا پنجشنبه ٢٠ - ٨
بررسی روی نقشه

partova factory address

کارخانه

آزادراه تهران - قزوین، بعد از منطقه گردشگری باراجین
کدپستی: ٣٤١٥٧٥٩٧٨١ | شنبه تا پنجشنبه ٢٠ - ٨
بررسی روی نقشه