ده سال قبل تر ردپای سازه های شیشه ای در معماری ایران پر رنگ شد. ما کم تجربه بودیم اما در حوزه تامین و اجرا آغاز به کار کردیم. نخستین گام را با چند پروژه کوچک برداشتیم. گام بعدی، نوسازی شعب بانک های صادرات، تجارت و ملت با سازه های شفاف بود و پس از آن روی مجتمع های تجاری، اداری و مسکونی سراسر کشور متمرکز شدیم. عیار یک پروژه را توجه به جزئیات ساخت و اجرا مشخص می کند؛ برونسپاری تولید پاسخگوی این نیاز نبود و ما مصمم شدیم تا کارگاه تولید سازه های شیشه ای پارتوآ را مجهز و راه اندازی کنیم؛ تا از طراحی تا اجرا، همه چیز حول محور نیاز پروژه باشد.

خدمات پارتوآ

چه نیازهایی دارید؟ ما مسئول انجام صفر تا صد پروژه؛ دقیقا مطابق نیاز شما هستیم.

نمای شیشه ای اسپایدر

 • به کارگیری مدل ویژه تحلیل نما
 • هشت مرحله تحلیل سازه برای رسیدن به بهینه ترین
  نقطه ممکن
 • اجرا مطابق استانداردهای ASTM

نرده های شیشه ای

 • بررسی آخرین طراحی های انجام شده در جهان و مهندسی معکوس برای پروژه شما
 • تولید سازه مطابق کیفیت مطلوب پروژه در کارگاه پارتوآ و صرفه جویی زمان و هزینه
 • اجرا مطابق استاندارد های ASTM

سقف های شیشه ای

 • طراحی تخصصی سقف های شیشه ای ثابت و متحرک
 • به کارگیری مدل ویژه تحلیل نما
 • اجرا مطابق استانداردهای ASTM

پله

 • طراحی و تحلیل اختصاصی متناسب با مجتمع های تجاری،
  اداری و مسکونی
 • معماری سازه با روبکرد حفظ شخصیت و کاربری
 • تولید سازه مطابق کیفیت مطلوب پروژه در کارگاه پارتوآ و صرفه جویی زمان و هزینه
فراز و فرود بسیار بود اما نگاه از یک نقطه جدا نشد: خدمات پارتوآ، امروز باید بهتر از دیروز باشد.
2009
2012
2015
2019
آغاز به کار به عنوان مجری سازهای ساختمانی شفاف
ورود به حوزه تامین به عنوان مکمل اجرا. تولید سازه های مورد نیاز پروژه، مطابق نقشه های پارتوآ، در کارخانجات داخلی و آسیای شرقی.
2015
2019
تجهیز و راه اندازی کارگاه تولیدی پارتوآ. ورود به بازار خاورمیانه. ارائه خدمات: طراحی، تولید و اجرا برای هر پروژه.
تمرکز روی دانش. تولید نخستین مجله علمی تخصصی ساختمان های شفاف به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی. ارائه خدمات: طراحی، تحلیل، تولید و اجرا برای هر پروژه.
اگر این رویکردها نبود، هیچ تمایزی نداشتیم.

مهندسی یکپارچه

تنها وقتی دانش و تجربه بر صفر تا صد پروژه حاکمیت داشته باشد. نتایج مطلوب کارفرما پدیدار می شوند.

یک ثانیه هم مهم است

برای ما زمان همه چیز است. مدیر هر پروژه در پارتوآ؛ مطابق زمانی که صرفه جویی کند تشویق و بازخواست خواهد شد.

بهینه سازی

هر پروژه می تواند مقاوم تر، کم هزینه تر و با سرعت بیشتری انجام شود. فرایند تحلیل سازه و روند پروژه را راه اندازی کردیم تا این اهداف محقق شوند.

زمان صرفه جویی شده در هر پروژه به دقیقه
مجموع پروژه های انجام شده در هر سال

0

تعداد پروژه اسپایدر

0

تعداد پروژه نرده

0

تعداد پروژه پله

0

تعداد پروژه برون مرزی

0

تعداد مقالات علمی تخصصی

0

تعداد نیروی اجرایی

آسودگی خاطر کارفرما از چگونگی انجام پروژه حتی پس از تحویل آن؛ محصولی است که پارتوآ یک دهه در تکاپوی تولید آن بوده است.

مدیریت شرکت تولیدی مهندسی پارتوآ