• خدمات پارتوآ برای نمایندگی تویوتا و رنو

    نمایندگی تویوتا و رنو

    • پروژه:نمایندگی تویوتا و رنو
    • خدمات: نما اسپایدر پایپی، کاور استیل ستون ، حفاظ، نرده شیشه ای
    • محل اجرا :قزوین

    پارتوآ در راستای رفع نیاز شرکت های تویوتا و رنو در ارتباط با نماهای شیشه ای و دکوراسیون داخلی شعب آنها توانسته در زمینه موارد ذیل مطابق استاندارهای بین المللی و دستور العمل های شرکت تویوتا و رنو، طراحی و به مرحله اجرا برساند.