• خدمات پارتوآ برای مجتمع تجاری اداری مهر و ماه

    مجتمع تجاری اداری مهر و ماه

    • پروژه: مجتمع تجاری اداری مهر و ماه
    • خدمات: نرده شیشه ای اسپایدر، نما اسپایدر خرپایی
    • محل اجرا :قزوین

    مجتمع تجاری مهر و ماه که یکی از بزرگترین مراکز خرید شهر قزوین محسوب می شود که در زمینی به مساحت ٣٢٢٥ مترمربع در مرکز شهر قزوین با زیربنایی بالغ بر ٤٠٠٠٠ مترمربع در ١٢ طبقه احداث شده است.