حضور ما در این دوره با رویکر بازرگانی و تمرکز در بخش بین المللی بوده است. به خواست خدا و همراهی همیشگی شما توانستیم گامی دیگر رو به آینده برداریم.

تهران | ایران , نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و آسانسور

Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

برای عضویت در خبرنامه پارتوآ ثبت نام کنید

شما می توانید در هر زمانی عضویت خود را لغو کنید.

# اخبار مرتبط پارتوآ