• خدمات پارتوآ برای ورزشگاه سازمان شهرداری

  ورزشگاه سازمان شهرداری

  • پروژه: ورزشگاه شهرداری
  • خدمات: نرده شیشه ای / پله پیش ساخته
  • محل اجرا : قزوین

  شرکت تولیدی مهندسی پارتوآ مطابق استانداردهای بین المللی ایمنی را برای سالن ورزشی شهرداری قزوین فراهم آورده
  .دراین پروژه سیستم جانپناه شیشه ای پارتوآ راه حلی مناسب را در جهت دید شفاف تماشاچیان فراهم کرد.


  نرده شیشه ای اکسپوز روکار

  نرده شیشه ای اکسپوز پاسخ مناسبی به نیاز کارفرما بود .این چالش مستلزم راه حلی جهت بهترین دید و کمترین فاصله برای تماشاچیان داشت.نقطه تمایز این محصول با سایرین استفاده از سرفصل رنگبندی روکش پایه های مربوطه به صورت آنالیز است.

  طراحی صنعتی روندیست که طی آن تولیدات صنعتی مورد استفاده قابل ساخت با نیلز های جسمی و روانی استفاده گران فردی و جمعی تطبیق داده میشوند.

  پله پیش ساخته حول یک محور

  مهمترین مزیت پله های حول یک محور اشغال فضای کم میباشد که در این فضا از متریال استنلس استیل با کف پله شیشه لمینت استفاده شده است.