پروژه ها

مسئله اصلی، مدیریت هزینه است

به پشتوانه تجاربمان و دانشی که داریم به حل پروژهها کمی پردازیم.

Spider facade
درباره پارتوآ

ما پارتوآ هستیم

ساخت و اجرای یک معماری امروزی، علاوه بر تجربه به دانش امروزی هم احتیاج دارد. ما روی دانش تمرکز کردیم و نتایج خوبی گرفتیم.

partova project

اسپایدر، نرده و پله

اسپایدر

شفافیت بدون مزاحم

با روند اجرایی آشنا شوید
partova spider
پله

طراحی ساده، محصولی زیبا

انواع پله ها را ببینید
نرده شیشه ای

ایده از شما، ساخت از ما

تضمین ایمنی برای شما

همکاری ها

International Partners

همکاران بین المللی پارتوآ

تست آزمایش میدانی تونل باد با همکاری موسسه تحقیقاتی BRE انگلستان

نرده شیشه ای چیست؟

نرده شیشه ای چیست؟

همانطور که می دانید در فضای داخلی ساختمان از نرده شیشه ای بیشتر به عنوان نرده راه پله ها مورد استفا ...