تماس با ما

Manufacturing

and engineering

company

اطلاعات فروش - خدمات به کارفرما

پاسخگوی کلیه سئوالات شما در رابطه با خدمات و محصولاتمان هستیم.

کارشناسان ما آماده اند تا پس از مشاوره تخصصی، راهکاری اختصاصی متناسب با نیازهای کوچک و بزرگ پروژه شما فراهم آورند.

پاسخگوی ۲۴ ساعته

3505 844 0939

پاسخگوی ۲۴ ساعته

داخلی 201 - مدیریت واحد

7- 16 10 26 22 021
٣- ٧٠ ٢٧ ٢٩ ٣٣ ٠٢٨

داخلی 201 - مدیریت واحد

درخواست اطلاعات

info@partova.co

درخواست اطلاعات

پشتیبانی کارفرمایان
Technical partova

فنی مهندسی

٣ - ٧٠ ٢٧ ٢٩ ٣٣ ٠٢٨ | داخلی ٢٠٨ - مدیر طراحی

support partova

پشتیبانی هنگام ساخت

0848 359 0937| 3 - 70 27 29 33 028 داخلی 400 | مدیر تولید و اجرا

24h support partova

پشتیبانی و بهسازی هنگام و پس از سا