;
تماس با ما

Manufacturing

and engineering

company

اطلاعات فروش - خدمات به کارفرما

پاسخگوی کلیه سئوالات شما در رابطه با خدمات و محصولاتمان هستیم.

کارشناسان ما آماده اند تا پس از مشاوره تخصصی، راهکاری اختصاصی متناسب با نیازهای کوچک و بزرگ پروژه شما فراهم آورند.

پاسخگوی ۲۴ ساعته

3505 844 0939

پاسخگوی ۲۴ ساعته

داخلی 201 - مدیریت واحد

٣- ٧٠ ٢٧ ٢٩ ٣٣ ٠٢٨
021

داخلی 201 - مدیریت واحد

درخواست اطلاعات

info@partova.co

درخواست اطلاعات

پشتیبانی کارفرمایان
Technical partova

فنی مهندسی

٣ - ٧٠ ٢٧ ٢٩ ٣٣ ٠٢٨ | داخلی ٢٠٨ - مدیر طراحی

support partova

پشتیبانی هنگام ساخت

0848 359 0937| 3 - 70 27 29 33 028 داخلی 400 | مدیر تولید و اجرا

24h support partova

پشتیبانی و بهسازی هنگام و پس از ساخت

پاسخگوی تماس ٢٤ ساعته ٠٨٤٧ ٣٥٩ ٠٩٣٧

reports partova

گزارش روند پروژه

ارسال درخواست به درگاه الکترونیک info@partova.co

توسعه همکاری

اعطای نمایندگی

آگاهی از شرایط و تکمیل فرم نمایندگی

استخدام

جستجوی مشاغل و تکمیل فرم استخدام

مراجعه مستقیم
partova company address

دفتر فنی مهندسی فروش

دفتر قزوین: جاده قدیم تهران قزوین، نبش شهرک هفت سنگان | کد پستی: 3416684195 | تلفن: 3- 70 27 29 33 028 | شنبه تا پنجشنبه 8 - 18
دفتر تهران: بلوار میرداماد، خیابان فرجام، نبش مظفری، ساختمان ترمه | کدپستی: 1545714811 | تلفن:7- 16 10 26 22 021 | شنبه تا پنجشنبه 8 - 18
بررسی روی نقشه

Partova Factory

کارخانه

اتوبان تهران زنجان، خروجی دانشگاه بین المللی امام خمینی | کد پستی: 3415759781 | تلفن: 2- 41 92 34 33 028 | شنبه تا پنجشنبه 8 - 18
بررسی روی نقشه

دفتر عراق

دفتر عراق

بغداد، کرّادة الخارج، یم أسواق الوردة | تلفن: 97 76 61 12 75 00964 | شنبه تا پنجشنبه 8 - 18
بررسی روی نقشه